Modrost pomeni, da se zavedamo zmotljivosti svojih nazorov in mnenj ter negotovosti in minljivosti stvari, na katere se najbolj zanašamo.

Gerard Brown

KAJ JE DRUŽINSKA MEDIACIJA

Družinska mediacija je ena izmed oblik alternativnega reševanja sporov med partnerji ali družinskimi člani, ob podpori nepristranske tretje osebe. Primerna je za reševanje vseh sporov, povezanih z družinskimi odnosi. Je prostovoljen zunajsoden proces reševanja spornih vprašanj, v katerem se udeleženci sporazumejo, da bodo ob podpori nepristranske tretje osebe (mediatorja), ki bo skrbel za spoštljiv odnos, iskali takšno rešitev spora, ki bo ustrezala interesom vseh udeležencev.

MEDIACIJA PRED IN PO SODNEM POSTOPKU

Družinska mediacija se lahko izvede tudi pred ali po sodnem postopku. Izvaja se na centrih za socialno delo ali pri zunanjih izvajalcih družinske mediacije, tudi na predlog stranke, ki lahko same izberejo enega od zunanjih izvajalcev mediacije s seznama.
Janja Lamberger je kot družinska mediatorka uvrščena na seznam zunanjih izvajalcev mediacije pod številko 77.
https://www.gov.si/teme/mediacija-v-druzinskih-sporih/

DRUŽINSKA MEDIACIJA IMA ŠTEVILNE PREDNOSTI PRED SODNIM POSTOPKOM:

  • hitrost rešitve in učinkovitost
  • obojestransko zadovoljstvo in sprejemljivost rešitve za vse udeležence mediacije
  • mediacija je zaupna
  • udeleženci odločajo o vsebini rešitve
  • udeleženci sami aktivno iščejo rešitev spora
  • nizki stroški
  • v mediaciji se pogosto razrešijo vsa medosebna nesoglasja
  • mediacija je osebna rast za vse udeležene

UVODNO SREČANJE JE BREZPLAČNO.

Za termin uvodnega srečanja se dogovorite preko kontaktnega obrazca ali preko e-maila janja.lamberger@mediacija-psihoterapija.si
Uvodno srečanje je informativne in spoznavne narave.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right