JANJA LAMBERGER, mag.soc.del.,spec., družinska mediatorka, zakonska in družinska terapevtka stažistka

Janja Lamberger je magistrica socialnega dela z družino in specialistka socialnega dela za ljudi s  posebnimi potrebami. Ima dolgoletne in bogate delovne izkušnje s področja družinskih odnosov, ločitvenih postopkov, nasilja v družini, zaščite otrok pred nasiljem in zanemarjanjem, ter druge izkušnje iz področja družinske problematike. Z željo po dodatnem znanju in globljem razumevanju družinskih odnosov je na Katedri za psihiatrijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Inštitutom za družinsko in sistemsko psihoterapijo uspešno zaključila uvodni študij iz družinske dinamike in kasneje podiplomski študij izpopolnjevanje iz zakonske in družinske terapije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Znanje nadgrajuje na doktorskem študiju Zakonske in družinske študije prav tako na Teološki fakulteti. V okviru znanstvenoraziskovalnega dela je njena tema travma v otroštvu in potravmatska rast po partnerski ločitvi. Je tudi družinska mediatorka in uvrščena na seznam zunanjih izvajalcev mediacije, pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pri terapevtskemu delu, svetovanju in mediaciji največ pozornosti namenja ravno partnerski ločitvi, različnim težavam v družini, težavam v odraščanju, različnim vrstam zasvojenosti in nasilju v družini.

Vzpostavite kontakt

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right